ข้อมูล POS ก่อนการซื้อ

เลือกซื้อโปรแกรมหน้าร้าน แบบไหนดี

 อย่าเห็นกับโปรแกมราคาถูก ถ้าคุณต้องการโปรแกรมที่มีคุณภาพ และ บริการที่ดี


 

เลือกซื้อโปรแกรมหน้าร้านแบบไหนดี?

 

1.) ควรเลือกซื้อโปรแกรมเก็บเงิน หรือ ระบบ POS ที่ข้อมูลในการขายต่างๆ ต้องอยู่ร้านเรา ไม่ใช่อยู่บน Cloud ถ้าข้อมูลอยู่กับคนอื่น เวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ ข้อมูลสินค้าต่างๆที่เราเคยคิยส์ไว้ และ ข้อมูลการขาย จะหายไปทั้งหมด โดยระบบ POS ที่เป็นระบบ Cloud จะเร็ยกเก็บเงินในราคาถูกต่อเดือน แต่เมื่อเราลองเอาจำนวนเดือนมาคูณดู จะเห็นว่าเราได้ซื้อโปรแกรมที่แพงมาก และยังคงต้องจ่ายรายเดือน ตลอดไป เมื่อไม่ชำระเราก้อจะขายไม่ได้ จะยกเลิกก้อเสียดายข้อมูลสินค้า ทำให้ต้องจ่ายแบบนี้ไปตลอด ไม่ต่างอะไรกับระบบทาส

2.) ควรดูที่โปรแกรมฐานข้อมูลเป็นสำคัญ แนะนำให้ใช้ ฐานข้อมูลของ MY SQL Server ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดใหญ่และเป็นตัวฟรี License โปรแกรมฐานข้อมูลของโปรแกรม POS บน Cloud จะใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็ก มีพื้นที่เก็บที่จำกัด

3.) บริหารหลังการขาย สามารถ Online ได้หรือไม่ เพราะจะช่วยให้ Support ได้เร็วกว่าการเดินทางไปที่ร้าน ทำให้แก้ปัญหาได้ทันที บางที่มีการเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนและรายปี 

4.) ควรเลือกซื้อกับผู้พัฒนาโปรแกรมโดยตรง ดีกว่าเราไปซื้อกับตัวแทนจำหน่าย เพราะบางครั้งตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้ เพราะเค้าไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง  ทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรือรู้ทั้งระบบได้  ทำให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทำได้ยาก และใช้เวลานาน

5.) ควรเลือกซื้อโปรแกรมเก็บเงิน ให้ตรงกับขนาดและประเภทธุรกิจด้วย เพราะโปรแกรมเก็บเงินมีหลายขนาด แต่ต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจ แต่ละโปรแกรมออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการไม่เหมือนกัน บางทีเราเลือกซื้อโปรแกรมทีมีราคาแพง และโปรแกรมมีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจเรามาก ทำให้การทำงานซับซ้อนยุ่งยาก มีหลายแผนกหลายหน่วยงานที่ต้องทำในโปรแกรมคิดเงิน ก็จะไม่เหมาะกับธุรกิจ SME ทั่วไป

ดังนั้นเราควรเลือกและวิเคราะห์ให้ดีก่อนตัดสินใจ เพราะสิ่งที่คัญที่สุดในการขายคือ ข้อมูลการขายทั้งหมด ถ้าเราเลือกฐานข้อมูลขนาดเล็กไม่ได้มาตราฐาน ก็จะเสี่ยงต่อการหายของข้อมูลสินค้า เราต้องมานั้นป้อนสินค้าใหม่ทั้งหมด ทำให้เสียเวลาและทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก สร้างความเสียหายอย่างมาก ยิ่งระยะหลังมีการเก็บข้อมูลไว้บน Cloud ลูกค้าต้องเสียค่าบริการเช่าServer รายเดือนทุกเดือน เมื่อหยุดจ่ายข้อมูลการขายและข้อมูลสินค้า จะหายหมด และถ้าไม่มี Internet คุณก็จะขายไม่ได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ ลองพิจารณาก่อนการซื้อทุกครั้ง