ข้อมูล POS ก่อนการซื้อ

คุณสมบัติของโปรแกรมขายสินค้า หน้าร้าน

 โปรแกรมขายหน้าร้าน Real4POS เป็นโปรแกรม POS แท้ๆ ไม่ใช่โปรแกรมบัญชี 


คุณสมบัติของโปรแกรม Real4POS

หลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างต่างๆของโปรแกรมจะแตกต่างกัน  

             โครงสร้างของโปรแกรม Real4POS จากต่างประเทศ   

              - ฐานของโปรแกรมมีความแข็งแรงมาก ไม่เสียง่าย

              - พัฒนาโปรแกรมโดยทีมงานคนไทยทั้งหมด

              - ออกแบบตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศ  เน้นใช้งานง่ายและมีความสเถียรสูง 

              - แตกต่างกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศ  โดยผู้พัฒนาคิดเองพัฒนาเอง  โดยบางโปรแกรมนำโปรแกรมบัญชีมาพัฒนาในส่วนของงานขายหน้าร้าน ซึ่งไม่ถูกหลักของระบบ POS ตามสากลและทำให้การขายหน้าร้านเป็นเรื่องยุ่งยาก หลายขั้นตอน ทำให้โปรแกรมหน้าร้านที่ขายกันอยู่ในท้องตลาด มีปัญหาในการใช้งานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และข้อมูลบางอย่างประมวลผลอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด  

              - ใช้เขียนภาษา Delphi ในการเขียนโปรแกรม  เพราะเป็นภาษาที่ใช้กับการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ มีความยืดหยุ่นสูง โปรแกรมต้องสามารถรองรับ  การเพิ่มของสินค้าไม่จำกัด  และ สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขาย ได้ไม่จำกัดเช่นกัน

              - ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลของ MySql Server  เก็บได้ไม่จำกัด และ ไม่ทำให้เครื่องช้าลง  จะแตกต่างกับโปรแกรมอื่น  ในท้องตลาด เพราะใช้ฐานข้อมูลคนละตัว  ส่วนใหญ่จะใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็ก เช่น Access เป็นต้น

 

โปรแกรมเก็บเงินหน้าร้าน Real4POS แบบการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.)   ส่วนขายหน้าร้าน(Front Office)   เป็นส่วนของงานขายทั้งหมด ออกแบบมาเพื่อการขายโดยเฉพาะ

2.)   ส่วนหลังร้าน (Back Office)  เป็นส่วนของการบริหาร  และทำข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อมูลสินค้า สต็อก  และรายงานต่างๆ

        โปรแกรมทั้ง 2 ส่วน จะอยู่ในเครื่องเดียวกัน  หรือ แยกเครื่องกัน  โดยต่อเป็นระบบ LAN ก็ได้  แล้วแต่ความต้องการของแต่ละร้าน

 

ความต้องการสเปคขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์

             - ใช้ CPU อะไรก็ได้   ขอให้ Ram 2 GB ขึ้นไป คอมพิวเตอร์ไม่ควรเก่ามาก 

             - ใช้ OS Windows และ Android